Välkommen till idé broomé ab

Det lilla utbildningsföretaget som genom att sätta människan i centrum utvecklar organisationer och företag mot effektivitet och trygghet.


Det handlar om att skapa ett vinna–vinna koncept där medarbetare som trivs leder till en starkare organisation som presterar ett bättre resultat.

Vilka behov har vi människor för att kunna utvecklas till välfungerande medarbetare i organisationen? Får vi våra behov tillgodosedda har vi goda förutsättningar att utvecklas till effektiva medarbetare. Ofta räcker det med små justeringar för att tillrättalägga organisationen utifrån mänskliga behov.  Vi människor vill vara med, vi vill ta ansvar, vi vill bidra. Då trivs vi och arbetar som bäst. För att skapa en arbetsmiljö där människor kan växa krävs tydliga styrmedel och svar på frågan – vart är vi på väg?  Det är först när grunden är lagd som vi kan ta ansvar.  Det handlar om att skapa ett vinna–vinna koncept där medarbetare som trivs leder till en starkare organisation som presterar ett bättre resultat.

– Gunilla Broomé, VD idé broomé ab


Den senaste forskning stödjer företagets arbetssätt
Nu finns GDQ som ger gruppen ett verktyg att prioritera och fokusera på det som utvecklar gruppen mot ökad effektivitet. Dr Susan Wheelan är amerikansk psykolog och forskare med inriktning på grupp- och organisationsutveckling. Kopplingen mellan gruppdynamik och hög effektivitet.

”När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en börda. Det blir roligt. Medlemmarna i högpresterande team känner sig involverade engagerade och uppskattade” Susan Wheelan

Utifrån sin forskning har hon utvecklat sin teori IMGD An Integrative Model of Group Development. En integrerad modell för grupputveckling. Företaget erbjuder sen två åt tillbaka grupputveckling med hjälp av GDQ.

Grupputveckling ska alltid utgå från arbetssituationen. Gruppen behöver tillägna sig vissa saker, enligt Susan Wheelan. Dessa är:

·    En adekvat bild av aktuell fas och effektivitetsnivå
·    Fokus på gruppen inte på individuella personer
·    Kunskap om hur grupper fungerar och hur grupper kör fast
·    En bra enkel handlingsplan och en vilja att implementera den
·    Ett hårt arbete och engagemang